Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Den 17 december 2015 ska beslut fattas om ett minskat ROT-avdrag för 2016. Klubbas förslaget så minskar ROT-avdraget från 50% till 30% avseende arbetskostnader.
Enligt tidningen Villaägaren, nr 5 2015, på sida 69, så kan man utnyttja det gällande ROT-avdraget enligt följande:

”Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av utförarens arbete lämnar ditt konto.
Du måste således betala för tjänsten under december för att avdraget ska gälla beskattningsåret 2015.
Däremot behöver inte själva arbetet vara utfört före årsskiftet – utan arbetet måste vara avslutat senast 31 januari 2016.”

Man kan dock fortfarande söka ROT-avdrag för sanering av både fukt och radon.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se