Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Fukt- och Radonkontroll Certo AB

Vi erbjuder besiktningar och åtgärder
vid problem med radon, mögel/svamppåväxt
samt fukt- och vattenskador

Tjänster

Med de senaste metoderna inom radonmätning hjälper vi till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer 
med radonhalter under myndigheternas satta riktvärden. 

Efter besiktning och fuktmätning erbjuder vi akut avfuktning, mögelsanering 
samt installation av energisnåla avfuktningssystem. 

Er kontaktperson