Vi erbjuder besiktningar och åtgärder

vid problem med radon, 

mögel/svamppåväxt samt fukt- och vattenskador

Med de senaste metoderna inom radonmätning hjälper vi till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer med radonhalter under myndigheternas satta riktvärden.

Efter besiktning och fuktmätning erbjuder vi akut avfuktning, mögelsanering samt installation av energisnåla avfuktningssystem.

Tjänster:

  • Besiktningar avseende fukt, radon och vattenskador med åtgärder.
  • Installation av ventilation, radonsugar och radonbrunnar.
  • Sanering med klorlösningar, peroxider och ozon mot mögel och dålig lukt.
  • Installationer av avfuktningssystem och friskluftsventilation.
  • Installation av kylavfuktare i tvättstugor i flerbostadshus.

Kontaktuppgifter

Göran Lindblad

0705-460 449

goran@certo.se

Fukt- och Radonkontroll Certo AB
Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping