Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Den nya strålskyddslagen som trädde i kraft den 1 juni 2018 innebär nya föreskrifter om radon på arbetsplatser. För arbetsgivare som alltid har ansvar för arbetsmiljön innebär detta att radonhalter över 200 Bq/m3 måste åtgärdas för att erbjuda en arbetsmiljö som är hälsosam. För att stötta företag och organisationer kan vi nu stolt erbjuda vår tjänst Arbetsplats som innebär att vi tar hand om helheten vad gäller hantering av radon på arbetsplatsen. Läs mer här :
[/column]