Enligt den nya strålskyddslag som trädde i kraft 1 juni 2018, är det arbetsgivarens ansvar att känna till radonhalten på arbetsplatsen och att i de fall radonhalten överstiger  200 Bq/m³, skyndsamt vidta lämpliga åtgärder för att få ner halterna till hälsosamma nivåer.

I syfte att underlätta för verksamheter att fokusera på sin kärnverksamhet kan vi på Certo stolt introducera arbetsplatserbjudandet vilket innebär att vi tar hand om allt som handlar om att få en sund arbetsmiljö gällande radonnivåer.


Det vi erbjuder är en fullservicetjänst bestående av följande deltjänster:

  • Informationsgivning & kommunikation

  • Utplacering & inhämtning av mätutrustning

  • Korttidsmätning/Långtidsmätning

  • Analys av ackrediterat laboratorium

  • Dokumentation & rapportering

  • Besiktning vid behov av åtgärder

  • Åtgärder

– Helt enkelt en trygg helhet som säkerställer att ni har ett sunt arbetsplatsklimat.

För att komma igång och ta hand om arbetsmiljön för dina medarbetare, kontakta oss idag:  kontakt