Ett urval av våra nöjda kunder:

Ronny och Birgitta Klang i Trånghalla, hade tidigare ett årsmedelvärde på 920 Bq/m3 mot godkända 200 Bq/m3. En radonbesiktning visade att det inte fanns någon  högstrålande blåbetong i huset utan att allt radon kom från marken.  En radonsug installerades och en ny mätning visar nu ett årsmedelvärde på låga 30 Bq/m³.

Marianne Tiger i Ingatorp hade tidigare ett årsmedelvärde på 270 Bq/m³. Efter besiktning var vi osäkra på om radonsugen skulle lösa uppgiften då källarväggarna bestod av stora block natursten där det läckte i skarvarna mellan stenarna. Efter installation konstaterades att årsmedelvärdet sänktes till 110 Bq/m³. Marianne är extra nöjd med att installationen i källaren inte alls påverkar hennes fina trägolv i det vackra gamla huset.

Sverre Langhelle i Huskvarna var mycket orolig för sina 240 Bq/m³ i årsmedelvärde. I Sverres fall testade vi efter radonbesiktning med att öka luftomsättningen genom att installera 3 st PAX-fläktar i källarplanet där den högstrålande blåbetongen fanns. Årsmedelvärde efter installation blev 160 Bq/m3. Sverre är oerhört nöjd med att en så enkel lösning räckte för att komma ner under gränsvärdet 200 Bq/m³.

Endel Peit i Bottnaryd  hade ett årsmedelvärde på 320 Bq/m³ och genom installation av ett FTX-system (Frånlufts- och Tilluftssystem med värmeväxling) halverade vi värdet till  klart godkända 160 Bq/m³. Endel är extra nöjd med att luften i sovrummet förbättrats och fukten i toalett och duschrum minskat betydligt samtidigt som uppvärmningskostnaderna faktiskt minskat.

Ingrid Adolfsson i Gränna hade ett årsmedelvärde på 1140 Bq/m³ radonbesiktningen visade att allt radon kom från marken. Materialet under husets bottenplatta var perfekt för en radonsug och efter installation hade radonhalten sjunkit till under 60 Bq/m³.

Jan-Erik Karninger i Tenhult hade tidigare ett årsmedelvärde på 520 Bq/m³, efter besiktning och installation av en radonsug sänktes årsmedelvärdet till 100 Bq/m³. Det finns både blåbetong och markradon i huset och Jan-Erik är imponerad av radonsugens positiva effekt!

Har du funderingar kring dina radonhalter? Tveka inte, kontakta oss idag och  Bekämpa radonhalterna nu!