Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

“Att mäta är det enda sättet att fastställa risken”
Radonhalten kan variera stort under dagen och även från rum till rum i samma byggnad. Mark- och markegenskaper är heller inte de enda faktorerna som kan orsaka förhöjda halter av radon inomhus. Till exempel bör en byggnads struktur och ventilationssystem beaktas vid riskbedömning. Därför är det enda sättet att identifiera eventuella hälsorisker att utföra en mätning.

Här finns radon – kort fakta

  • I Sverige går det att finna radon i marken i hela landet. Koncentrationen kan dock variera beroende på halten uran och typ av mark.
  • I en del fall förekommer radon i byggnadsmaterial, vanligtvis lätt blåbetong. Det materialet används inte längre men förekommer i hus över hela landet.
  • Kartor med halter av radon för vissa områden i Sverige är inte en säker källa. Mycket av mätdatan är i dessa fall äldre än 10 år och visar heller inte lokala variationer i radonhalten.
  • Även i områden som klassificerats som lågriskmark kan radon förekomma i tillräckligt höga koncentrationer för att inomhusluften ska utgöra en hälsofara.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *