Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Radon för Flerbostadshus

Radon är en ädelgas som varje år orsakar cirka 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns markradon och radon som kommer från blåbetong som byggnadsmaterial. Det finns krav från Boverket på att man måste mäta radon i alla flerbostadshus och åtgärda höga halter senast år 2020.

Vad vi erbjuder

Dessa deltjänster levererar vi vid en radonmätning