Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Sista datum för att beställa radondosor för långtidsmätning är 2017-02-24.

Då man ska långtidsmäta i minst två månader för godkänd långtidsmätning under mätsäsong (eldningssäsong) är 30 april 2017 absolut sista sista dag för mätning med mätdosor.

Rådgivande korttidsmätningar av radongas (indikationsmätningar) kan göras under hela året. Vattenprov och gammastrålningsmätning för att upptäcka högstrålande blåbetong kan också göras hela året.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Att-mata-radon/

Nästa mätsäsong startar 2017-10-01 och varar till 2018-04-30.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se