Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Nu startar strax den nya mätsäsongen för mätning av radon.

Flerbostadshus ska mätas enligt lagen om God Bebyggd Miljö. Lokalt så är det kommunerna som övervakar att långtidsmätningar och eventuella radonsaneringar görs.

År 2018 kom Strålsäkerhetsmyndigheten med en ny strålskyddslag som avser kontroll av radon på arbetsplatser. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön så fastighetsägaren behöver inte agera. Arbetsmiljöverket är den övervakande organisationen.

För villor finns det inga krav på att mäta radon utan det är upp till fastighetsägaren att se om sin inomhusmiljö. Det är numera mycket vanligt att köpare ställer krav på radonmätning inför husköp.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *