Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Sommar, sol och fukt…

Sommaren, som vi alla älskar, innebär njutning och ledighet för många av oss. Det många inte känner till är att det dessvärre kan innebära förhöjda fukthalter i krypgrund såväl som på vind. Detta beror på att varm luft bär större mängder fukt. Därför är det en klok investering att undersöka fukthalterna och även passa på att se så att angrepp av mögel inte uppstått medan vi njutit av värmen. Detta är något som ni inte bör vänta med då grogrunden för hälsovådliga mikrober är som bäst under rådande förhållanden.

Läs mer här: https://certo.se/fuktmatning/

Seminarium i Almedalen

Bildkälla: alemdalsveckan.info

På Almedalsveckan som pågår den 30/6 -7/7 finns Svensk Radonförening på plats. Informationsflödet kring radonbidraget behöver optimeras, allt för att nyttjandet av bidraget ska bli större och miljön i de svenska hemmen och arbetsplatserna ska bli sundare. Det är en svår uppgift att nå ut i bruset och informera kring hälsoriskerna med för höga radonhalter. Vi på Certo ser mycket positivt på att Svensk Radonförening tar tillfället i akt att synas i Almedalen då det är ett välbevakat och välbesökt evenemang. För den som vill veta mer kan ni läsa här:

Erfarenhetsdag om radonbidraget på Svensk Radonförening

Radonbidrag Svensk Radonförening

Den 27:e maj genomförde Svensk Radonförening sin årliga erfarenhetsdag där huvudtemat var radonbidraget som återinfördes 2018. Dessa träffar anordnas för att lyfta fram utmaningar som finns och vad föreningen bör fokusera på. Eftersom vikten av att genomföra radonsanering fortsatt är mycket stor , var detta en av huvudpunkterna på erfarenhetsdagen. Tydligheten mot allmänheten kan bli mycket bättre då vetskapen om varför det är viktigt att mäta radon med radondosor inte alltid finns bland hushåll eller arbetsplatser. Radon leder årligen till fler dödsfall i Sverige än vad trafiken gör, vilket är viktigt att komma ihåg!

För oss på Certo AB är det förstås viktigt att nå ut med denna typ av information både på grund av att det är en del av vår verksamhet och att vi gör en insats för folkhälsan. Det finns en ytterst viktig hälsoaspekt gällande radon och vikten av att kontrollera och ha vetskap om radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen. Kom ihåg att radonbidraget finns och att hushåll kan nyttja detta som ett bra och viktigt stöd för att få ner radonnivåerna till en bra och hälsosam nivå. Att staten subventionerar sanering av radon, understryker vikten av att det görs. Vetskapen om radonbidraget är också varierande och även vad radonmätning har för pris när man använder radondosor. Om du vill veta mer kan du läsa här: https://certo.se/radonmatning-villa/ Om du är intresserad av att läsa mer om radon på arbetsplatser kan du göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Du kan läsa mer om Svensk Radonförenings erfarenhetsdag 2018 här:

Anmälningsplikt för arbetsplatser

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Den nya strålskyddslagen som trädde i kraft den 1 juni 2018 innebär nya föreskrifter om radon på arbetsplatser. För arbetsgivare som alltid har ansvar för arbetsmiljön innebär detta att radonhalter över 200 Bq/m3 måste åtgärdas för att erbjuda en arbetsmiljö som är hälsosam. För att stötta företag och organisationer kan vi nu stolt erbjuda vår tjänst Arbetsplats som innebär att vi tar hand om helheten vad gäller hantering av radon på arbetsplatsen. Läs mer här :
[/column]

Artikel i Jönköpings-Posten om återinfört radonbidrag

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Radonbidraget för sanering av radon är återinfört från den 1:a juli. Detta är en hjälp för att säkerställa att radonhalterna i fastigheter är på en hälsosam nivå. I nedanstående artikel från Jönköpings-Posten (),  informerar Göran Lindblad om radonmätning och hur bidrag till radonsanering kan sökas via Boverket. För att ansöka klicka här 

Se mer information hos Boverket:

[/column]

Blankett och instruktioner för radonbidrag finns klara

Radonbidraget kan från 2018-07-01 sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021. Det går att söka ROT-avdrag för arbetskostnader och radonbidrag för materialkostnader.

Ansökningsblankett för radonbidrag här

Läs mer hos Boverket här

Skatterverkets information om ROT-avdrag här