Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Radonkartor kan ge falsk trygghet

“Medlemmar i Svensk Radonförening vittnar om hur de blir mer och mer vanligt att deras kunder försöker använda radonkartor för att bedöma risken med radon i inomhusluft på enskilda arbetsplatser och bostäder. En radonkarta visar på ett övergripande plan i vilka områden det finns risk för höga radonhalter. Dessa kartor finns både på nationell och regional nivå. Problemet med radonkartor är samtidigt att de är ett väldigt trubbigt verktyg för den som vill veta något om radonhalten i en enskild byggnad.”

“-Visst finns det högrisk- och lågriskområden, men det kan ändå finnas stora variationer i ett område. Två hus som ser likadana ut och står bredvid varandra kan ha helt olika värden. Därför är radonkartor aldrig ett tillförlitligt verktyg för att avgöra inomhusmiljön. Det enda sättet att få en tillförlitlig bild av radonhalten i inomhusluften är att mäta. Radon är en hälsorisk, det enda sättet att verkligen veta är att mäta och en mätning är varken dyr eller krånglig, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.”

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *