Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Svensk Radonförening, SRF
Uppsala, 24:e september 2017

Radonbidraget kommer tillbaka!
I år har vi extra stora möjligheter eftersom regeringen via bostadsminister Peter Eriksson har annonserat att det kommer satsas minst 100 MSEK de kommande åren för att bidra med att sänka radonhalten i svenska bostäder.

Vi på SRF har deltagit i samtal med näringsdepartementet innan detta beslutades och vi kan glädjas åt att vi fick vår röst hörd. Bostadsministern sade under vårt möte att han ansåg att radonbidragets frånvaro under de senaste åren var en miss i budgeteringen från regeringens sida. I 2018 års budgetförslag från regeringen står det: ” Förhöjda radonhalter inomhus är en hälsorisk. Det finns t.ex. ca 200 000 småhus i behov av radonsanering runt om i Sverige. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett nytt radonbidrag. Regeringen föreslår att 34 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget till 72 000 000 kronor respektive72 000 000 kronor.”

Göran Lindblad – tel: 0705-460449

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se