Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

“Status radonbidrag, Svensk Radonförening, SRF
Den 14 december hade SRF ett möte med Näringsdepartementet och Boverket där det framkom att radonbidraget just nu håller på att förberedas med nya rutiner och regler. Som ni alla säkert redan vet antog riksdagen regeringens förslag på nytt radonbidrag den 29 november. Förslaget från utskottet är en budget på 34 Mkr per år i radonbidrag under perioden 2018-2021.
Under vårt möte framkom det att det nya radonbidraget kommer vara på plats någon gång under perioden april-juni 2018.
Det kommer inte gå att ansöka om radonbidrag retroaktivt utan kan enbart ansökas när rutinerna är på plats. Det kommer att krävas en besiktning inklusive en utredning samt en ackrediterad radonmätning med ett årsmedelvärde för att radonbidraget skall beviljas.
Maximalt bidrag kommer att vara 25 000 kr och täcka 50% av åtgärden. SRF har framlagt ett önskemål om att även besiktningskostnader skall vara bidragsgrundande. Det krävs inte en ny årsmedelvärdesmätning om den inte är äldre än 5 år. Slutliga regelverket för vad som skall ingå i en utredning för att kunna ansöka om radonbidrag är dock inte fastställt.
Radonbidraget kommer endast att gälla Egna Hem.”

Länk: http://www.svenskradonforening.se/nyheter/radonbidraget-beslutades-den-29-november/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se