Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Gränsvärden för radon på arbetsplatsen

På arbetsmiljöverkets webbplats kan man läsa om gränsvärden för radon på arbetsplatser. År 2012 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för radonhalt från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. Det är nu samma gränsvärde i arbetsmiljöer som i bostäder. För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte […]