För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en sk långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Radonmätningspaket luftprov – Villor

 • Mätdosor (två eller tre stycken dosor beroende på antal våningsplan i huset)
 • Blankett med instruktion och för att fylla i mätplatsdata
 • Frankerat returkuvert
 • Analys och rapport

Radonmätningspaket vattenprov – Villor

 • Glasflaska i en tub
 • Blankett med instruktion och för att fylla i data
 • Frankerat returkuvert
 • Analys och rapport

Beställningsformulär

  Gatuadress

  Postnummer och postort