För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en sk långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Radonmätningspaket luftprov – Villor

  • Mätdosor (två eller tre stycken dosor beroende på antal våningsplan i huset)
  • Blankett med instruktion och för att fylla i mätplatsdata
  • Frankerat returkuvert
  • Analys och rapport

Radonmätningspaket vattenprov – Villor

  • Glasflaska i en tub
  • Blankett med instruktion och för att fylla i data
  • Frankerat returkuvert
  • Analys och rapport

Beställningsformulär

Gatuadress

Postnummer och postort