Krypgrund, när man ska kontrollera fukt i krypgrund finns det några viktiga saker att titta på samt att mäta. Att se med blotta ögat:

 • Finns det synligt mögel eller fuktskada?
 • Hur ser syllen ut – rutten eller med påväxt?
 • Finns det fungerande dränering av husgrund?
 • Finns det befintlig luftavfuktare?
 • Finns det organiskt material i form av gammalt skräp?

Att mäta:

 • Fuktvot, dvs hur mycket vatten finns det i de olika trädelarna. Den bör ligga under 15%.
 • Relativ fuktighet.
 • Temperatur.

Vind, när man ska kontrollera läget på en kallvind så finns det några viktiga saker att titta på samt att mäta. Att se med blotta ögat:

 • Finns det synligt mögel?
 • Ser träkonstruktionen ut att ha en fuktskada?
 • Finns det synliga läckor i takkonstruktionen?
 • Finns det fungerande ventiler eller takfläkt?
 • Finns det någon luftomsättning i bostadsdelen under kallvinden?
 • Luktar det friskt?

Att mäta:

 • Fuktvot, dvs hur mycket vatten finns det i de olika trädelarna. Den bör ligga under 15%.
 • Relativ fuktighet.
 • Temperatur.

Vad vi erbjuder:

 • Kontroller avseende fuktskada, radonvärden och vattenskador med
  åtgärder
 • Installation av luftavfuktare och system för radonsanering
 • Sanering med klorlösningar, peroxider och ozon mot mögel och dålig
  lukt
 • Installationer av friskluftsventilation och takfläkt.