Ett urval av våra nöjda kunder

Jörgen på Bymarken är mycket nöjd med vårt jobb! Hans radonvärden gick från medelvärdet 980 Bq/m3 till 90 Bq/m3! Vi installerade en radonsug i källaren och ökade luftomsättning genom att ta upp 7 st friskluftsventiler bakom elementen i båda planen.
”Jag vill bara meddela Dig att efter Ditt jobb här i huset har vi fått ner Bq-värdena till 130 Bqm3 i gillestugan och <50 Bq/m3 i bottenplanet! Det kanske kan vara skönt att veta att Era metoder för sänkning av Bq till “tillåten” nivå är fullt acceptabel. Det var jätteskönt att vi fick ett sådant resultat. Tack skall Ni ha ån en gång!”

I en villa i Taberg fanns det lite blåbetong och mycket markradon och årsmedelvärdet var 400 Bq/m3. Lösningen blev installation av en radonsug samt tätning av rörgenomföringar och golvsprickor. Nytt årsmedelvärde blev 30 Bq/m3.

Jimmy i Tenhult hade 360 Bq/m3 i årsmedelvärde orsakat av markradon som är vanligt i området. Efter tätningsarbete och installation av en radonsug sjönk årsmedelvärdet till 90 Bq/m3.

I Björns trähus i Växjö med markradon och krypgrund gjorde vi marktäckning och installerade Trygghetsvakten Pro-X ventilationssystem i krypgrunden för att stoppa markradon och fukt. Årsmedelvärdet gick från 420 Bq/m3 till 100 Bq/m3.

Ronny och Birgitta Klang i Trånghalla, hade tidigare ett årsmedelvärde på 920 Bq/ mot godkända 200 Bq/m3. En radonbesiktning visade att det inte fanns någon  högstrålande blåbetong i huset utan att allt radon kom från marken.  En radonsug installerades och en ny mätning visar nu ett årsmedelvärde på låga 30 Bq/m³.

Marianne Tiger i Ingatorp hade tidigare ett årsmedelvärde på 270 Bq/m³. Efter besiktning var vi osäkra på om radonsugen skulle lösa uppgiften då källarväggarna bestod av stora block natursten där det läckte i skarvarna mellan stenarna. Efter installation konstaterades att årsmedelvärdet sänktes till 110 Bq/m³. Marianne är extra nöjd med att installationen i källaren inte alls påverkar hennes fina trägolv i det vackra gamla huset.

Sverre Langhelle i Huskvarna var mycket orolig för sina 240 Bq/m³ i årsmedelvärde. I Sverres fall testade vi efter radonbesiktning med att öka luftomsättningen genom att installera 3 st PAX-fläktar i källarplanet där den högstrålande blåbetongen fanns. Årsmedelvärde efter installation blev 160 Bq/m3. Sverre är oerhört nöjd med att en så enkel lösning räckte för att komma ner under gränsvärdet 200 Bq/m³.

Endel Peit i Bottnaryd  hade ett årsmedelvärde på 320 Bq/m³ och genom installation av ett FTX-system (Frånlufts- och Tilluftssystem med värmeväxling) halverade vi värdet till  klart godkända 160 Bq/m³. Endel är extra nöjd med att luften i sovrummet förbättrats och fukten i toalett och duschrum minskat betydligt samtidigt som uppvärmningskostnaderna faktiskt minskat.

Ingrid Adolfsson i Gränna hade ett årsmedelvärde på 1140 Bq/m³ radonbesiktningen visade att allt radon kom från marken. Materialet under husets bottenplatta var perfekt för en radonsug och efter installation hade radonhalten sjunkit till under 60 Bq/m³.

Jan-Erik Karninger i Tenhult hade tidigare ett årsmedelvärde på 520 Bq/m³, efter besiktning och installation av en radonsug sänktes årsmedelvärdet till 100 Bq/m³. Det finns både blåbetong och markradon i huset och Jan-Erik är imponerad av radonsugens positiva effekt!

Lite före och efter bilder från blandade jobb

Före
Efter
Före
Efter
Före
Efter
Före
Efter
Före
Efter

Har du funderingar kring dina radonhalter eller fukt och mögel?

Tveka inte, kontakta oss idag och trygga din hälsa och ditt hus nu!