Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
“Eskilstuna är en högriskkommun för markradon och vissa områden är mer utsatta än andra. Just nu pågår ett projekt där kommunen söker upp fastighetsägare för flerbostadshus och ber dem att utföra radonmätningar.”

“Varje fastighetsägare har ansvar för att mäta radon och vidta eventuella åtgärder om nivåer över 200 bq uppmäts. Eskilstuna kommunen har ett tillsynsansvar och kan kräva att fastighetsägare mäter och åtgärdar. Om det inte följs kan kommunen utkräva vite, men det är ingen åtgärd som man har behövt ta till.”

Läs mer och se inslaget – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forhojda-radonhalter-i-eskilstuna

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.