Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

“Fastighetsägaren är skyldig att se till att de som bor i huset inte utsätts för radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m³. Det gäller också bostadsrättsföreningar. “

Om du äger flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta. Att mäta radon är enkelt. Mätdosorna är 6 cm i diameter och placeras ut i de lägenheter som ska mätas. Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Läs mer här

Write a comment:

*

Your email address will not be published.