Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Artikel från Strålsakerhets myndigheten

“Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. “

“Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av arbetsmiljölagen och strålskyddsförordningen.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. En längre tids exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Arbetsmiljöverket kan förelägga med vite om kraven inte uppfylls.”

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *