Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

“Enligt mätdata från Sveriges största mätlaboratorium Radonova har nästan en femtedel av landets arbetsplatser förhöjda radonhalter. Ett första steg att vidta vid förhöjda värden är att undersöka halten under arbetstid. Eftersom de flesta arbetsplatser är ventilationsstyrda och har ventilationen avstängd utanför arbetstid speglar ett årsmedelvärde (mätning gjord dygnet runt) inte alltid värdet under arbetstid.”

Läs mer här

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se