Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

“Radonmätningar görs i regel alltför sällan, men det som är än mer oroande är att flera av våra medlemmar i Svensk Radonförningen vittnar om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Om en mätning visat på höga radonhalter eller värde över referensvärdet bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.”

Läs mer här

Write a comment:

*

Your email address will not be published.