Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Radonmätning på arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser har inte varit fullt lika uppmärksammat som radon i hemmet. Den nya strålskyddslagen trädde i kraft i juni 2018. Detta innebär att det blivit arbetsgivarens ansvar att ha koll på radonhalten på arbetsplatsen. Eftersom det är en arbetsmiljöfråga som påverkar medarbetarnas hälsa, är det av stor vikt att följa upp radonhalterna. Som en följd av detta har vi nyligen lanserat vår tjänst “arbetsplats radonkontroll”. Detta innebär att vi erbjuder en fullservicetjänst där vi tar hand om helheten, från information och mätning till dokumentation och åtgärder. Detta innebär att radonmätning sköts av ett externt proffs och att våra kunder därmed kan fokusera på sin kärnverksamhet. Efter att vi utfört vårt arbete kan vi även säkerställa att arbetsplatsen har sunda värden vad gäller radon. Radonova tipsar i bifogad artikel om hur man mäter radon på arbetstid och gör rätt. https://bit.ly/2TSredD Om ni vill läsa mer om vår tjänst arbetsplats radonkontroll, kan ni göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.