Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Öppen spis, ved i vedställ av betong
Nu stänger vi fönstren och börjar värma upp…

Från och med 1/10 börjar det vi inom branschen kallar för mätsäsongen, andra kallar det eldningssäsongen. Detta är den period då vi vanligtvis har fönstren stängda och det är då det är lämpligt att mäta radon. Säsongen pågår mellan den 1:a oktober till den 30:e april. Eftersom radon är en hälsofara är det viktigt att veta att ni har sunda halter. Radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år, enbart i Sverige. Detta är också en anledning till att radonbidraget infördes 2018, d.v.s. att regeringen tycker att radonbekämpning är en mycket viktig fråga. Vem bör då mäta? -Alla som inte har gjort det bör mäta. Det finns en missuppfattning att radon enbart finns i gamla hus av blåbetong. Förekomst av radon kan bero på mycket annat såsom radon i vatten eller markradon. Detta innebär att även om ni arbetar eller bor i ett nybyggt hus, är det inte säkert att det är radonfritt. Det absolut viktigaste är att ha koll hur det är, så se till att beställa en mätning omgående och nyttja radonbidraget! För arbetsgivare är det sedan 1:a juni 2018 även en skyldighet att säkerställa att man erbjuder en sund arbetsmiljö avseende radonhalter. Om du vill läsa mer om radonbidraget så kan du göra det här: https://bit.ly/2IAI0q4 Beställning av mätdosor kan göras direkt här från oss: https://certo.se/bestall-radonmatning-villa/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.