Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Radonbidrag Svensk Radonförening

Den 27:e maj genomförde Svensk Radonförening sin årliga erfarenhetsdag där huvudtemat var radonbidraget som återinfördes 2018. Dessa träffar anordnas för att lyfta fram utmaningar som finns och vad föreningen bör fokusera på. Eftersom vikten av att genomföra radonsanering fortsatt är mycket stor , var detta en av huvudpunkterna på erfarenhetsdagen. Tydligheten mot allmänheten kan bli mycket bättre då vetskapen om varför det är viktigt att mäta radon med radondosor inte alltid finns bland hushåll eller arbetsplatser. Radon leder årligen till fler dödsfall i Sverige än vad trafiken gör, vilket är viktigt att komma ihåg!

För oss på Certo AB är det förstås viktigt att nå ut med denna typ av information både på grund av att det är en del av vår verksamhet och att vi gör en insats för folkhälsan. Det finns en ytterst viktig hälsoaspekt gällande radon och vikten av att kontrollera och ha vetskap om radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen. Kom ihåg att radonbidraget finns och att hushåll kan nyttja detta som ett bra och viktigt stöd för att få ner radonnivåerna till en bra och hälsosam nivå. Att staten subventionerar sanering av radon, understryker vikten av att det görs. Vetskapen om radonbidraget är också varierande och även vad radonmätning har för pris när man använder radondosor. Om du vill veta mer kan du läsa här: https://certo.se/radonmatning-villa/ Om du är intresserad av att läsa mer om radon på arbetsplatser kan du göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Du kan läsa mer om Svensk Radonförenings erfarenhetsdag 2018 här: https://bit.ly/2ET8c0r

Write a comment:

*

Your email address will not be published.